ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Aanjager Duurzaamheidsfondsen Amstelveen en Aalsmeer

Van 2017 tot 2020 was ik Aanjager Duurzaamheidsfondsen in Amstelveen en Aalsmeer (in deeltijd). Ik gaf bekendheid aan de fondsen en begeleidde (potentiële) aanvragers bij het opstellen van aanvragen die passen binnen de criteria van de fondsen. In deze rol kwamen al mijn ervaring en kennis samen: het vinden en begeleiden van initiatieven die goede ideeën hebben voor het verduurzamen van (m.n.) de particuliere woningvoorraad in de beide gemeenten.

Inwoners, bedrijven, coöperaties, VvE’s, kortom iedereen met goede plannen die bijdragen aan CO2-reductie in particuliere woningen kon een aanvraag gaan indienen voor subsidie (bijv. tbv haalbaarheidsonderzoek) of krediet (voor de uitvoering). Daarnaast verbond ik veel partijen met elkaar, zoals een bedrijf met een groot dak aan een energiecoöperatie, twee naastgelegen VvE's met elkaar, VvE's met een adviseur, etc. Ook gaf ik voorlichting over (landelijke) subsidies en leningen van het Nationaal Energiebespaarfonds. Ik organiseerde meerdere goed bezochte informatiebijeenkomsten voor VvE’s over energiebesparende maatregelen en zonne-energie, en een netwerkbijeenkomst voor energiecoöperaties en belangstellenden.

In Amstelveen zijn ruim 30 aanvragen ingediend door VvE's, zoncoöperaties, bewonersinitiatieven en scholenstichtingen. In Aalsmeer zijn 8 aanvragen ingediend. Hier gaat het om VvE’s die willen verduurzamen, buren die met hun straat samen de woningen willen verduurzamen en mensen die een energiecoöperatie willen ontwikkelen. Men kon subsidie krijgen voor energieadvies of een haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels zijn meerdere projecten overgegaan tot daadwerkelijke maatrgelen op het gebied van energiebesparing of opwekking van duurzame energie. 

Ik was helemaal in mijn element in deze opdracht. De opdracht is twee keer verlengd. In maart 2021 gaat het vervolg van start: Servicepunt Energieadvies voor collectieven en organisaties. Ik ben gevraagd om verder te gaan als coördinator van dit Servicepunt.

Meer informatie:

www.amstelveen.nl/duurzaamheidsfonds

www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds

Uitvoeringsperiode september 2017-februari 2021