ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Gemeente Delft: Coördinator Energiebesparingcampagne in de wijk Vrijenban

Gemeente Delft vroeg ABCDijkhuis om de campagne Steek Energie in je Woning! uit te voeren in de wijk Vrijenban. Carina Dijkhuis coördineerde de campagne en voerde alle werkzaamheden uit.

Het project wordt uitgevoerd in de vorm van een detachering bij gemeente Delft. De campagne richtte zich op circa 1.500 huiseigenaren in Vrijenban en ondersteunde hen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Carina Dijkhuis zorgde voor de communicatie, organisatie en samenwerking met het netwerk in de wijk en de uitvoerende bedrijven. In april 2012 zijn twee succesvolle bewonersavonden gehouden met ruim 120 bezoekers. Ruim 40 huishoudens hebben een offerte gevraagd voor één of meer energiebesparende maatregelen. Bij circa 25 woningen zijn tijdens de projectperiode maatregelen genomen. Zonnepanelen zijn de populairste maatregel. Een aantal woningen bleek niet geschikt voor de gewenste maatregelen of men stelt de investering uit. In dit project is speciaal aandacht besteed aan geschikte maatregelen voor vooroorlogse woningen. Deze kennis wordt meegenomen naar de campagne in de volgende wijk in Delft, Wippolder.

Daarnaast organiseerde Carina een energie-informatiemarkt in de wijk Voordijkshoorn.

Periode: December 2011 tot en met september 2012.

Activiteiten: bewonerscommunicatie, coördinatie, organisatie, advies

 

Referentie opdrachtgever Pauline van Gijn, Beleidsadviseur Energie en Duurzaam Bouwen, Gemeente  Delft:  gemdelftrgb 100pc

"Als onderdeel van de energiebesparingscampagne 'Steek energie in je woning' coördineerde Carina de campagne in de wijk Vrijenban.  Van december 2011 tot oktober 2012 was zij gedetacheerd bij de gemeente Delft.  In die periode heb ik nauw met haar samengewerkt en deze samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. Carina heeft met haar aanpak een “boost” gegeven aan de naamsbekendheid van de campagne.

Zij investeert in het opbouwen netwerken en relaties met partners en bewoners; dit betaalt zich merkbaar terug op het moment dat zij dingen van hen gedaan wil krijgen.

Ik heb Carina leren kennen als een ambitieuze collega. Zij zet graag een stapje extra om haar doel te bereiken en laat zich niet snel uit het veld slaan.  Bijzonder fijn aan onze samenwerking vind ik haar proactieve houding en het feit dat zij kritisch meedenkt. Daarnaast kan ik altijd op haar rekenen, afspraak is afspraak.

Ik ben zeer tevreden over Carina!" 

Bewonersavond-in-Vrijenban