ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

ABCDijkhuis

Carina Dijkhuis, oprichter ABCDijkhuisEELK.nl 4998

In 2012 kreeg ik de kans om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan en dat doe ik met veel plezier!

Mijn missie: Ik wil bijdragen aan energietransitie in Nederland, door het bevorderen van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, met name in woningen.

Mijn ambitie: mensen en organisaties een stap verder brengen. Ik doe dit door de gebruiker centraal te stellen. Ik breng mensen met elkaar in gesprek, zet ze aan het denken en geef passend advies.  Het geeft me energie als ik mensen met elkaar kan verbinden.

Ik ben sterk in organiseren, coördineren, partijen bij elkaar brengen en communicatie. Ik wil mensen helpen om zich verder te ontwikkelen door op een inspirerende manier kennis over te dragen, te coachen of kennisuitwisseling te bevorderen. Als u het volgende keer zelf kunt doen, heb ik mijn werk goed gedaan.

Lees hier enkele referenties van opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Werkervaring

Begin 2012 begon ik met ABCDijkhuis en ik ben nog steeds met veel plezier ZZP-er. Ik doe veel verschillende opdrachten. Het gezamenlijk kenmerk is dat de focus ligt op energiebesparing en energietransitie en dat ik de bewoner/gebruiker centraal stel.

Een overzicht van de projecten:

Van 2007 tot en met 2011 werkte ik als adviseur bij Adviesbureau BuildDesk Benelux (voorheen CEA). BuildDesk stond bekend als zeer deskundig bureau op het gebied van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving. Hier werkte ik vooral aan projecten op het gebied van communicatie. Zo coördineerde en ontwikkelde ik bewonerscampagnes rondom energiezuinig gedrag en energiebesparende maatregelen, zowel gericht op huurders als op huiseigenaren. Daarnaast organiseerde ik bijeenkomsten en conferenties, bijvoorbeeld een conferentie voor gemeenten en corporaties over samenwerking bij het aanpakken van de bestaande woningen. Ik werkte mee aan het opstellen en uitvoeren van klimaatbeleid van gemeenten en milieudiensten. Tenslotte was ik intensief betrokken bij het opstellen van een Blok voor Blok-aanvraag voor gemeente ’s-Hertogenbosch waarvoor €350.000 subsidie is toegekend. Meer informatie vindt u op de pagina afgeronde projecten.

In mijn eerdere banen bij IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie (6 jaar) en EcoTeamCentrum Leidse Regio (2 jaar) deed ik veel ervaring op met het coördineren van netwerken, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, natuur- en milieuvoorlichting en het ontwikkelen van educatieve materialen voor kinderen en volwassenen.

In 1998 woonde en werkte ik 8 maanden als vrijwilliger in Ghana en deed daar onderzoek naar de mogelijkheden voor ecotoerisme en gaf milieuvoorlichting. Een bijzondere tijd in een mooi land met fantastische mensen.

Op verzoek zend ik u graag mijn cv toe. Ook kunt u natuurlijk mijn cv bekijken op Linked In: Carina Dijkhuis

Vakkennis

Ik beschik over een brede kennis van natuur en milieu, educatie en communicatie. Ik heb deze kennis onder meer opgedaan tijdens mijn studies Milieukunde (Universiteit Utrecht) en PABO (leerkracht basisonderwijs). In 2008 volgde ik een uitgebreide Masterclass Overheidscommunicatie van lector Bert Pol (Hogeschool Utrecht). Hierbij lag de nadruk op gedragsbeïnvloeding. Via verschillende banen en projecten breidde ik mijn kennis en ervaring verder uit, o.a. op het gebied van energiemaatregelen aan woningen, energielabels, duurzame energietechnieken en duurzaamheid in het algemeen. Ik houd mijn kennis bij door deelname aan studiedagen, cursussen, kennisgroepen en het lezen van vakliteratuur. Ik stel deze kennis graag ter beschikking aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners!

In 2017 nam ik deel aan de online cursus Energievriendelijke renovatieprocessen van de TU Delft onder leiding van Anke van Hal. De focus van deze cursus lag op samenwerking met en oog voor de belangen van bewoners, met aandacht voor sociale, technische en financiële aspecten. Interessant was dat ik veel van wat ik leerde al toepaste in mijn werk, maar nu kan ik dat beter onderbouwen en benoemen.

Buiten werktijd

In mijn vrije tijd ben ik graag actief en sociaal bezig. Sporten, wandelen, vrijwilligerswerk. Als “wachter” in het Bewaarde Land liet ik kinderen de natuur in Meyendel beleven: voor veel kinderen de eerste intensieve kennismaking met de natuur. Als bestuurslid van mijn VvE droeg ik bij aan het nemen van energiebesparende maatregelen, waardoor 64 appartementen één tot twee energielabelstappen vooruit gegaan zijn.

Samen met buurtgenoot Stephan Slingerland startte ik een groep Duurzaam Haaswijk. We stimuleren buurtgenoten om ervaringen en kennis uit te wisselen over energiebesparende maatregelen en de weg naar aardgasvrije woningen in onze jaren 80/90 wijk.