ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Energiebesparing voor mensen met lage inkomens

 Stadsdeel Amsterdam-Noord en Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) gaven ABCDijkhuis opdracht voor het coördineren van Besparen met de Buren Vogelbuurt/IJ-plein, een project over energiebesparing bij mensen met lage inkomens in een focuswijk. Doel van het project was om de deelnemers (m.n. huurders) te helpen zelf grip te krijgen op hun energierekening en de kosten te verlagen.

Ik werkte samen met partnerorganisaties in de wijk om te zorgen dat we de juiste mensen bereiken. Mijn rol was coördinerend en uitvoerend. Ik maakte afspraken met de maatschappelijke organisaties in de wijk zodat zij mensen doorverwijzen, heb de 8 vrijwilligers opgeleid voor het energiespreekuur en zorgde voor de begeleiding van de vrijwilligers en voor pubBespaarbox kleinstliciteit. Ruim 60 bezoekers bezochten het Energiespreekuur en bijna 300 waren aanwezig bij één van de voorlichtingsbijeenkomsten bij organisaties in de wijk of één van de publieksacties.

Naast het spreekuur konden mensen hulp krijgen bij kleine energiebesparende klussen in hun woning. ASW begeleidde deze vrijwilligers, de Groene Klussers. De Klussers hebben ruim circa 170 huishoudens geholpen met radiatorfolie, tochtstrips en brievenbusborstels. In de winter van 2014-2015 is het project voortgezet. In februari en maart zijn 2 publieksacties in de buurt gehouden, waarmee veel bewoners direct zijn bereikt. Zij kregen ter plekke energiebesparingsadvies, een Bespaarbox met energiebesparende producten en konden inschrijven voor hulp van een Groene Klusser.

Ik werkte eerder met veel plezier voor het stadsdeel Amsterdam-Noord, in de winter 2012-2013 gaf ik een energiecursus voor huurders. Het was prettig om deze samenwerking voort te zetten. Adviseur Duurzaamheid Froukje Anne Karsten van stadsdeel Amsterdam Noord schreef hierover: "Vanwege de goede ervaringen met Carina hebben we haar verzocht om als coördinator richting alle betrokkenen op te treden en om vrijwilligers te trainen die vervolgens zelf voorlichting kunnen geven over energiebesparing."

Trefwoorden: trainer, coördinator, verbinder, energiebesparing, energiezuinig gedrag, energiecoaches, vrijwilligers

Periode: november 2013-maart 2015.