ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Wie

Carina Dijkhuis - oprichter van ABCDijkhuis

Mijn naam is Carina Dijkhuis. Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van natuur, milieu en energie. Het geeft mij energie om samen te werken met mensen, als collega, opdrachtnemer, opdrachtgever of trainer.

In 2012 kreeg ik de kans om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan en dat doe ik nog steeds met veel plezier! Mijn ambitie is om mensen en organisaties te verbindenCarina door ML vd Velden v Disseldorp en samen een stap verder te brengen, liefst op het gebied van duurzaamheid, natuur en energie. Ik wil hiermee bijdragen aan de overgang naar een duurzamere samenleving. Ik doe dit door mensen met elkaar in gesprek te brengen, aan het denken te zetten en goed advies te geven. Ik zet hiermee de mens centraal bij de uitvoering van mijn projecten. Want iedereen brengt zijn eigen ervaring, kennis en motivatie mee, en als we die aanspreken, dan komen we met elkaar tot een goed resultaat!

Ik help graag mensen door op een inspirerende manier kennis over te dragen, te coachen of kennisuitwisseling te bevorderen. Als u het volgende keer zelf kunt doen, heb ik mijn werk goed gedaan.

Mijn kenmerken

-       Verbinder

-       Netwerker

-       Kennis / ervaring

-       Betrokken, stapje meer

-       Enthousiast

-       Kritisch meedenken

-       Resultaatgericht

Referenties

Veel opdrachtgevers en collega’s zijn tevreden over de samenwerking. De meeste opdrachten krijg ik via mijn netwerk in de duurzaamheidswereld. Regelmatig vragen opdrachtgevers mij om langer te blijven of terug te komen voor een ander project.

Zie ook de referenties die anderen over mij schreven.

Kennis en ervaring

Ik voltooide de opleidingen Milieukunde (Universiteit Utrecht, 1996) en PABO met afstudeerrichting Natuur- en Milieu-educatie (Hogeschool Leiden, 2003), en een uitgebreide masterclass Overheidscommunicatie (Hogeschool Utrecht, 2008). Hierbij lag de nadruk op gedragsbeïnvloeding. Via verschillende banen en projecten breidde ik mijn kennis en ervaring verder uit, o.a. op het gebied van energiemaatregelen aan woningen, energielabels, duurzame energietechnieken en duurzaamheid in het algemeen. Ik houd mijn kennis bij door deelname aan studiedagen, cursussen, kennisgroepen en vakliteratuur. Ik stel deze kennis graag ter beschikking aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners!

In 2017 volgde ik de cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen bij de TU Delft, onder leiding van Anke van Hal, professor Sustainable Housing Transformation. De focus van deze cursus lag op samenwerking met en oog voor de belangen van bewoners, met aandacht voor sociale, technische en financiële aspecten. Interessant was dat ik veel van wat ik leerde al toepaste in mijn werk, maar nu kan ik dat nog beter onderbouwen en benoemen. Ik rondde de cursus af met eindcijfer 8,7 en kreeg van mijn groepsgenoten een 9 voor samenwerking.

Ik werkte onder meer bij Arcadis (1997), EcoTeamCentrum LeidseRegio (1999-2001) en IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (2001-2007). Hier deed ik veel ervaring op met het geven van voorlichting, trainen van en samenwerken met vrijwilligers en het ontwikkelen van educatie materialen.

Van 2007 tot 2012 werkte ik bij AdviesBureau BuildDesk Benelux (voorheen CEA). Hier werkte ik vooral aan projecten op het gebied van communicatie en energiebesparing. Zo coördineerde en ontwikkelde ik bewonerscampagnes rondom energiezuinig gedrag en energiebesparende maatregelen en organiseerde ik bijeenkomsten en conferenties. Daarnaast werkte ik mee aan het opstellen en uitvoeren van klimaatbeleid van gemeenten en het schrijven van projectplannen en subsidie-aanvragen.

Op verzoek zend ik u graag mijn cv toe. Ook kunt u natuurlijk mijn cv bekijken op Linked In: Carina Dijkhuis