ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Referentie stadsdeel Amsterdam Noord

"Vanwege de goede ervaringen met Carina vroegen we haar als coördinator en trainer voor vrijwilligers die vervolgens zelf voorlichting geven over energiebesparing."

Voor stadsdeel Amsterdam Noord organiseerde ABCDijkhuis een energiebesparingscursus en wedstrijd in de wijk De Kleine Wereld (nov 2012 - april 2013). Van november 2013-maart 2015 werkte ik aan een nieuwe opdracht in Amsterdam Noord, Energiebesparing voor mensen met lage inkomens in de Vogelbuurt/IJplein.

Adviseur Duurzaamheid Froukje Anne Karsten van stadsdeel Amsterdam Noord schreef over de samenwerking: 

Carina Dijkhuis heeft voor stadsdeel Noord  in het najaar 2012/voorjaar 2013 een energiebesparingswedstrijd georganiseerd in de wijk ‘De Kleine Wereld’.  Deelnemers volgden een cursus waarbij ze inzicht kregen in hun energieverbruik, de kosten en in slimme manieren om hun verbruik te verlagen. De doelgroep bestond voornamelijk uit allochtone vrouwen.

De aanstekelijke manier waarop Carina de cursus organiseerde, en de betrokkenheid die ze toonde richting de deelnemers zorgde dat de cursus een zeer geslaagde activiteit was.  De cursisten waren enthousiast en er was een goede sfeer. Ook hebben we de indruk dat de cursus daadwerkelijk heeft geleid tot gedragsverandering bij de deelnemers.

Dit jaar organiseert het stadsdeel een energiebesparingsproject in het kader van de wijkaanpak. Vanwege de goede ervaringen met Carina hebben we haar verzocht om als coördinator richting alle betrokkenen op te treden en om vrijwilligers te trainen die vervolgens zelf voorlichting kunnen geven over energiebesparing.

Bewonersmakelaar Silvia Kuckulus van Amsterdam Noord schreef het volgende over onze samenwerking:

Jouw inbreng vond ik heel bijzonder. Je betrokkenheid en empathische houding maakten je verhaal een stuk sterker en de deelnemers gemotiveerder.

Periode 2012-2015

Projecten: Energiebesparingscursus en Energiebesparing voor mensen met lage inkomens