ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Gemeente Putten: Energieloket Putten (via Green Spread)

Gemeente Putten wilde een website waarop inwoners en bedrijven informatie kunnen vinden over het gebruik van zonne-energie en energiebesparing. Daarnaast wilde men het lokale bedrijfsleven betrekken bij activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energie.

Carina Dijkhuis coördineerde in opdracht van adviesbureau Green Spread de communicatie, vulde de website en organiseerde een bijeenkomst voor bedrijven uit de gemeente. De bijeenkomst vond plaats in juni 2012. De bedrijven waren enthousiast, men wil graag samenwerken met elkaar en met de gemeente. In het najaar vindt waarschijnlijk een vervolgbijeenkomst plaats.

Periode: december 2011 tot en met juni 2012.

Werkvelden: bewonerscommunicatie, coördinatie, organisatie, advies