ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Gemeente Oegstgeest - Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest vroeg ABCDijkhuis om mee te werken aan het Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest. Vanwege mijn relevante ervaring én omdat ik als inwoner de gemeente goed ken. Erg leuk om in mijn eigen gemeente aan de slag te gaan!

Ik werkte in 2019 en 2020 mee aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Daarbij voerde ik de volgende projecten uit:

  • Ontwikkelen van een VVE-aanpak en ondersteunen van de oprichting van een VvE-platform;
  • Organiseren van een wijkaanpak voor huiseigenaren in de Schilders- en Zeeheldenbuurt. De woningen stammen uit jaren 60 en 70. 
  • Coördineren van de aanvraag en uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Hierbij werkten we samen met 6 andere gemeenten in de regio Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland. Huiseigenaren ontvingen een TeGoedbon voor energieadvies of  voor kleine energiebesparende maatregelen. Ruim 2.000 huiseigenaren (20%) maakten hier gebruik van tussen juli 2020 en januari 2021.

Uitvoeringsperiode: januari 2019 oktober 2020.