ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Alliander DGO - Buurtwarmte voor bestaande koopwoningen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling wil samen met particuliere huiseigenaren onderzoeken hoe collectieve warmte ingezet kan worden voor verduurzaming van bestaande koopwoningen. Zij vroegen ABCDijkhuis om op te treden als projectleider en contactpersoon voor de bewoners.

Is het mogelijk om huiseigenaren van bestaande koopwoningen enthousiast te maken voor collectieve warmte als route naar duurzame woningen? Dat was de vraag waar we mee begonnen. Na een vooronderzoek selecteerden we drie buurten in Amsterdam, waar we in gesprek gingen met koplopers en voortrekkers. Vragen die aan de orde kwamen: hoe duurzaam is restwarmte eigenlijk? Welke andere bronnen zijn mogelijk? Wat kost het? Hoeveel gedoe geeft het? Hoelang zit ik er aan vast? En heb ik als huiseigenaar zelf invloed? Wie legt het netwerk aan? Terechte vragen, waarover we open met elkaar in gesprek gingen.

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling wil huiseigenaren in Amsterdam de kans geven om hun woning te verduurzamen. Bijzonder daarbij is dat nadrukkelijk gekeken wordt naar de mogelijkheid voor collectieve warmte, in de vorm van een buurtwarmtenet, vanuit de visie dat collectieve warmte een efficiënte manier is voor verduurzaming. Warmtebronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte van een bedrijf in de buurt, een WKO met overcapaciteit of aansluiting op stadsverwarming. Een ander bijzonder aspect is dat huiseigenaren de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden van het warmtenet en daardoor kunnen investeren in de installatie in plaats van alleen afnemer zijn. Net zoals bij zonnepanelen op het dak, alleen dan in een collectieve vorm. Uitgangspunt is dat een buurtwarmtenet moet bijdragen aan duurzame woningen, door het sterk terugdringen van het gasverbruik, dat het betaalbaar moet zijn voor bewoners en ook op lange termijn rendabel. Uiteindelijk is het doel om de woningen richting een energienota van nul euro te krijgen, door een combinatie van energiebesparende maatregelen en duurzame warmte. Zie ook de website van Alliander DGO.logo Alliander

Rol ABCDijkhuis

Carina Dijkhuis trad op als projectleider, procesbegeleider en verzorgde de communicatie en samenwerking met bewoners. In de eerste periode lag de focus op het selecteren van een aantal buurten en het opstellen van een plan van aanpak. Hierbij heeft Carina veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een netwerk met enthousiaste bewoners en energiecollectieven. Sinds het najaar van 2014 werken we in twee buurten samen met bewonersgroepen aan verdere uitwerking van de ideeën, zowel technisch, financieel als organisatorisch en communicatief. Ik werkte bij deze opdracht intensief samen met bewoners van de betrokken buurten, collega’s van Alliander en communicatiebureau CommSa. Ik heb de opdracht in oktober 2015 overgedragen aan andere collega’s, omdat ik een aantal maanden verlof nam. De opdracht was erg interessant, inspirerend en leerzaam!

Als je een consultant zoekt die niet doet wat je wilt, maar het resultaat bereikt dat je wilt, dan is Carina de juiste persoon.' 

Dit schreef mijn opdrachtgever Roelof Potters over mijn rol in het project Buurtwarmte voor bestaande koopwoningen. Lees meer.

Activiteiten: bewonerscommunicatie, procesbegeleiding, projectleider, coördinator, duurzame warmte, energiebesparing in woningen.

Uitvoering: April 2014 - oktober 2015

De buurten

Maldenhof woningenMaldenhof, Amsterdam Zuidoost: een jaren '80 wijk met circa 450 woningen. Een groep bewoners dacht al na over hoe zij hun woningen kunnen verduurzamen. Hiermee vormen we een koplopergroep die regelmatig bij elkaar komt. Stap voor stap bekeken we de verschillende opties voor duurzame warmte, en zo kwamen we uit bij restwarmte van AMC of datacenters. Samen maakten we dit filmpje en deze uitnodiging. Zie ook de website Slim Wonen Gaasperdam.

In maart 2015 gingen we hierover in gesprek met buurtgenoten uit Maldenhof. De reacties waren zeer positief, het merendeel van de bezoekers had interesse om mee te doen met een buurtwarmtenet. Men was vooral enthousiast omdat de kosten voor verwarming niet omhoog gaan, maar men wel van het gas af kan. Ook de optie om mede-eigenaar van het netwerk te worden sprak veel mensen aan. Sommige mensen zouden wel graag mee willen doen, maar hebben twijfels omdat ze net een nieuwe cv-ketel hebben aangeschaft.  Op 16 april won initiatiefnemer en buurtbewoner Anne Stijkel een P-nuts Award voor het project Buurtwarmte Maldenhof. In het najaar van 2015 voerden studenten van de Universiteit Utrecht een onderzoek uit naar de voor- en nadelen van collectieve warmte versus individuele oplossingen.

Buurtgenoten omgeving Voltaplein willen meedoenOmgeving Voltaplein, Amsterdam-Oost: een buurt met woningen uit jaren 30 en flats uit jaren 50. Met een groep ondernemende bewoners en de Jaap Eden IJsbaan onderzoeken we of een buurtwarmtenet met restwarmte van de ijsbaan haalbaar is. Op 19 september vond een succesvolle buurtbijeenkomst plaats, waar buurtbewoner en trekker Freerk Bisschop een uitgebreide presentatie gaf. De aanwezige bezoekers waren zeer enthousiast over het idee en wilden graag hun buren of mede-VvE-leden betrekken bij dit initiatief. De groep bewoners richtte de buurtcoöperatie Meerenergie op, gericht op energiebesparing en energieopwekking, met als eerste project buurtwarmte. Zij maakten dit filmpje.

Tegelijkertijd deed een groep studenten van Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de technische concepten voor de levering van warmte door de ijsbaan. Job van der Grinten, betrokken buurtbewoner en docent thermodynamica begeleidt deze minor Energy Engineering. De komende tijd ligt de focus op organisatorische, technische en financiële oplossingen, waar we stap voor stap tot een nadere uitwerking komen. Meer informatie: handout, bewonersbrief, nieuwsbrief, filmpje.